Oma TaloPeli

Tavoite

Tavoitteena on parantaa omakotitalon hankkimista suunnittelevan perheen tietämystä omakotitalon ekotehokkaasta ja energiataloudellisesta rakentamisesta ja näin pienentää puutteellisesta tiedosta johtuvien rakentamispäätösten määrää.

Toimivuus

Suunnittelun lähtökohtana ovat perheen asumiseen liittyvät tarpeet ja niille asetetut tavoitteet, joita vastaavan talon kuvaaminen TaloPelillä on helppoa. TaloPeli kertoo pelaajalle heti myös kustannusvaikutukset, miten rahaa tarvitaan lisää jos taloon tulee parempi seinärakenne tai paljonko säästyy, jos lämmitystavaksi vaihdetaan perheen mielestä parempi. Suunnittelua voi TaloPelillä jatkaa niin kauan kuin talo täyttää perheen
kriteerit.

Tiedon välittäminen pientalorakentamisesta

TaloPeli tavoittaa merkittävän osan rakentamista suunnittelevista perheistä ja on osoittautunut hyväksi tavaksi välittää perheelle tietoa hyvällä ja havainnollisella tavalla.