Oma TaloPeli

Käyttötapauksia

Perheet

TaloPeli auttaa perhettä löytämään asumis- ja tilatarpeitaan vastaavan asumisratkaisun taloudellisten resurssiensa puitteissa.

Rahoitussektori

TaloPeliä käyttäen perheen todellisen rahoitustarpeen selvittäminen käy nopeasti ja luotettavasti. Olennaiset valinnat sisältävän laskelman voi harjaantunut käyttäjä tehdä 15 minuutissa.

Kaupungit ja kunnat

TaloPeliä käyttäen perheen suunnitteleman hankkeen laajuuden ja todellisen kustannustason selvittää nopeasti ja luotettavasti. Perheen taloudellisten resurssien ja rahoituksen arviointi suhteessa hankkeeseen luo pohjan päätöksenteolle mm. tontin luovutuksesta.

Rakentamisen ammattilaiset

Rakentamisen ammattilaisena saat tietoa asiakkaasi tarpeesta; hankkeen laajuudesta sekä niistä palveluista ja tuotteista, joita asiakkaasi tulee hankkeen edetessä tarvitsemaan.

Oppilaitokset, kirjastot

TaloPeli välittää tietoa omakotitalon ominaisuuksien ja kustannusten riippuvuudesta havainnollisella tavalla. Siksi se soveltuu opetuksen apuvälineeksi.

Tutkimus

Ohjelmaa käytetään tutkimuksen apuvälineenä mm. referenssikustannusten laadinnassa.

Vakuuttaminen

Ohjelmaa käytetään vakuuttamisessa mm. uushankinta-arvon laadinnan apuvälineenä.