Oma TaloPeli

Suunnittelulla vaikutetaan rakentamisvaiheen sujuvuuteen ja onnistumiseen. Hyvin tehty suunnittelu jo hankkeen alusta alkaen TaloPelillä ja ammattitaitoisten suunnittelijoiden avustuksella varmistaa rakentamisvaiheen onnistumisen.

Työmaa-taltio on rakenteeltaan looginen, systemaattinen ja helppokäyttöinen työkalu rakentamisen aineiston hallintaan, dokumentointiin ja toteutuneiden kustannusten seurantaan. Suomalainen pilvipalvelu, joka pitää kaikki tiedot tallessa.

Työmaa-taltio

Hallitse dokumentit, seuraa kustannuksia ja tuota huoltokirja.

Avainsanat:
dokumenttien hallinta, kustannusten seuranta,
tiedonanto verottajalle, CE-merkintä, DoP,
rakentaminen, projektipankki, tuotemalli, BIM.

Työmaa-taltio kuuluu eTaltio-tuoteperheeseen.